روند تغییر خانه

روند تغییر خانه

روند تغییر خانه از یک مکان به مکان دیگر می تواند بسیار استرس زا باشد و این یک مسئله کاملا ثابت شده است . بسته بندی لوازم خانگی از جمله مبلمان و وسایل خانه و حمل آنها به خانه جدید شما،می تواند بسیار چالش برانگیزباشد .

تشخیص شرکت های جابجایی نامعتبر

تشخیص شرکت های جابجایی نامعتبر

برخی شرکت های نامعتبر جابجایی با ارائه تخمین هایی با قیمت پایین ، مشتریان را هدف قرار می دهند.آنها متعهد به ارائه خدمات با کمترین قیمت در بازار هستند.. مشتریان به دام می افتند و سرویس را نهایی می کنند.